Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Quyết định 07/2016/QĐ-TTg

  Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

 • Quyết định 06/2016/QĐ-TTg

  Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương I

  Những quy định chung về người nộp thuế,các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế

 • Thông tư số 57/2009/TT-BTC

  Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

 • Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân?

  Xin hỏi những thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân?

 • Tài sản thừa kế có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

  Vợ chồng tôi không có con nhưng có nuôi 2 người cháu họ. Nay vợ chồng tôi định lập di chúc để lại căn nhà của vợ chồng tôi cho các cháu thì các cháu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật