Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương I)

  Chương I - Chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương II)

  Chương II - Quản lý thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương III)

  Chương III - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương IV)

  Chương IV - Một số nội dung sửa đổi, bổ sung khác về quản lý thuế thu nhập cá nhân

 • Thông tư 92/2015/TT-BTC (Chương V)

  Chương V - Tổ chức thực hiện

 • Thông tư số 128/2014/TT-BTC

  Hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

 • Thông tư số 212/2013/TTLT-BTC-BQP

  Hướng dẫn về việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

 • Thông tư liên tịch số 206/2013/TTLT-BTC-BCA

  Hướng dẫn về việc thu, nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công chức, viên chức và nhân viên hưởng lương trong Công an nhân dân

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương I

  Những quy định chung về người nộp thuế,các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, kỳ tính thuế

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương II

  Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương III

  Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương IV

  Đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế

 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC - Chương V

  Điều khoản thi hành và các phụ lục kèm theo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013. Bãi bỏ hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008,...

 • Thông tư số 78/2011/TT-BTC

  Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp

 • Thông tư số 12/2011/TT-BTC

  Thông tư sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC

 • Thông tư số 175/2010/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN

 • Thông tư số 64/2010/TT-BTC

  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

 • Quyết định số 814/QĐ-BTC

  Về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

 • Thông tư số 37/2010/TT-BTC

  Hướng dẫn phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

 • Thông tư số 20/2010/TT-BTC

  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật