Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế?

Xin hỏi quy định pháp luật hiện hành về đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế?

Những lỗi thường gặp và cách khắc phục khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Không thấy hiện ra của sổ chọn tệp tờ khai? Không thấy xuất hiện màn hình ký điện tử? Xuất hiện thông báo "Số PIN không đúng"? Không thấy chuyển sang bước tiếp theo? Xuất hiện thông báo "Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt"?

Quy định về thuế thu nhập cá nhân với hoạt động cho thuê nhà

Xin hỏi pháp luật quy định về thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà như thế nào? cách tính mức thuế phải nộp?

Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Xin hỏi những thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Tài sản thừa kế có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Vợ chồng tôi không có con nhưng có nuôi 2 người cháu họ. Nay vợ chồng tôi định lập di chúc để lại căn nhà của vợ chồng tôi cho các cháu thì các cháu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật