Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Quy định về thuế thu nhập cá nhân với hoạt động cho thuê nhà

Câu hỏi:

Xin hỏi pháp luật quy định về thuế thu nhập cá nhân khi cho thuê nhà như thế nào? cách tính mức thuế phải nộp?

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý - Cục Trợ giúp pháp lý

Từ năm 2009, thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà phải chịu thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể:

a) Thuế thu nhập cá nhân: căn cứ Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, với thu nhập từ cho thuê bất động sản (tức là từ hoạt động kinh doanh) cô bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Công thức tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Giảm trừ gia cảnh

(Điều 21 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007)

Trong đó, Thu nhập chịu thuế = Doanh thu x Tỉ lệ thu nhập chịu thuế (Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính).

“Tỷ lệ thu nhập chịu thuế” được xác định tùy thuộc vào đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương trên cơ sở biểu tỷ lệ % ấn định thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh (Công văn số 15908/BTC-TCT ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh)

Sau khi bạn đã tính ra số thu nhập phải chịu thuế, trừ đi phần giảm trừ gia cảnh cho cá nhân người có thu nhập là 4 triệu và mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng thì phần còn lại sẽ nhân với thuế suất (%) căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật