Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

Thông tư số 64/2010/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Quyết định số 814/QĐ-BTC

Về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

Thông tư số 37/2010/TT-BTC

Hướng dẫn phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính

Thông tư số 20/2010/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 02/2010/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP

Thông tư số 161/2009/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản

Thông tư số 62/2009/TT-BTC

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP

Thông tư số 57/2009/TT-BTC

Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam

Thông tư 84/2008/TT-BTC Phần A

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 100/2008/NĐ-CP. Phần A: Quy định chung

Thông tư 84/2008/TT-BTC Phần B và C

Phần B: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú

Phần C: Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú

Thông tư 84/2008/TT-BTC Phần D và Đ

Phần D: Đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế

Phần Đ: Tổ chức thực hiện

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của thuế Thu nhập cá nhân

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Sponsors
    Tin pháp luật